Ne Yapacağız?

Eğitim kavramının çok geniş bir müktesebatı var. Okul kökenli ilk eğitimin kökleri Antik Yunan’a kadar uzanır. Bugün dünyanın birçok ülkesinde uygulanan zorunlu eğitimin ilk örnekleri ise 1819 yılında Prusya’da deneyimlenmiştir. O zamanlardan bu yana büyük benzerliklerle günümüze taşınan eğitim hayatı, doğal olarak toplumdaki herkesi büyük oranda etkisi altına almıştır. Etki, kuşaktan kuşağa aktarılarak; tekdüze bir zihniyet yaratmıştır.

Ülkemizde de geçmişten bugüne taşınan bu tekdüze zihniyeti değiştirmek için, bazı hamleler yapılmış; eğitim yaklaşımları bakımından ilerlemeci adımlar atılmıştır. Ancak bu adımlar uygulamada karşılığını bulamamıştır. Okul ve okulu oluşturan unsurlara bakış, geleneksel tarzdan kurtulamamıştır. Okulun var olma nedeni ve en önemli unsuru olan çocuk ve çocuğun hakları yok sayılmaktadır. Bütün bunlar, en küçük birimlerden başlanarak kaçınılmaz bir değişim ihtiyacını ortaya çıkarmaktadır. Bu değişimin ise en önce eğitim-öğretim uygulamalarının yaşandığı sınıflardan başlaması gerektiğine inanıyoruz. Değişimi gerçekleştirecek olanların ise, sınıfın ana unsurları olan eğitimciler, çocuklar ve anne-babalar olduğuna inanıyoruz. Geleceği, istemediği hayatları, sırf para kazanmak ve ömrünü tamamlamak için yaşayanların değil; mutlu çocukların güzel kılacağına eminiz.

Mutlu Çocuklar yetiştirmek için “birsinifdeğisir.com” sitesi aracılığıyla;

  1. Sitemiz üzerinden yapacağımız paylaşımlarla Türkiye’deki eğitim sistemi ve çocuk algısına dair farklı bakış açıları oluşturmaya çalışacağız.

     

  2. Anne-baba, eğitimci ve çocuklarla var olan eğitim sistemi ve alternatiflerine dair farkındalık yaratmak için yüz yüze ve internet üzerinden söyleşiler, toplantılar, sempozyumlar, paneller, röportajlar ve atölye çalışmaları yapacağız.

 

  1. Türkiye’deki okullarda eğitimcilerle birlikte sınıf içi uygulamalarda alternatif yöntemleri kullanarak, demokrasiyi deneyimlemeye, çocuk odaklı öğrenme tarzını geliştirmeye çaba göstereceğiz.


 

  1. Geçmişten günümüze Dünya’da eğitim alanındaki, alternatif eğitim deneyimlerini sizlerle paylaşacağız.

 

  1. Sınıflarda her gün daha fazla yok olan ve bozulan doğanın tahribatına karşı ekolojik bir bakış açısı oluşturmaya uğraş vereceğiz.

 

  

  1. Sizlere belirli aralıklarla kitap ve film önerisinde bulunacağız.

 

  1. Bugünden inşa etmeye başlamadığımız hiçbir şeyi yarın kuramayacağımızın bilinciyle; zaman içerisinde elde edeceğimiz tüm deneyimleri ve birikimleri toplum yararını gözeterek koşulsuz olarak sizlerle paylaşacağız. Eğitim sisteminde değişimin arayışlarını ve pratiklerini geniş kesimlere aktarmaya çalışacağız.

 

Bir sınıf değişir mutlu çocuklar yetişir!

Osman Çağrı Şahin -- Muzaffer Çevrim

www.birsinifdegisir.com